Hot Yoga Bergen

Pinsehelgen er det Bikram lørdag kl. 10.00 og Yang/yin mandag kl. 18.00. Velkommen

Velkommen til Hot Yoga Bergen (Yoga365), O J Brochsgate 16 c, 5006 Bergen